H-ECOPUR H-PUR Червен

Категория:

Описание

H-ECOPUR е устойчив на хидролиза, термопластичен полиуретанов еластомер. Той комбинира техническите свойства на ECOUP с висока устойчивост на хидролиза, H-ECOUP се използва при водна хидролиза за машините, тунелните конструкции, пресовото производство и хранителната промишленост. Особено се препоръчва да се използва за чиста вода, HFA и NFB флуиди и биологически разлагащи се хидравлични флуиди.