Ремонт на хидроцилиндри

Фирма “Хидроникс” извършва ремонт на всички видове хидравлични цилиндри – бутални, плунжерни, телскопични, пневматични. Базата на фирмата е оборудвана с 2 мостови крана, които позволяват ремонтирането на едрогабаритни цилиндри.

Машинният парк, складовата база на материали и елемнти, както и собственото производство на уплътнители затварят целия цикъл на ремонтa.

Ремонтът се извършва в следния цикъл: приемане, разглобяване, дефктация, подмяна или обработка на дефектиралите елементи, сглобяване и изпитание.

Всеки хидроцилиндър се изпитва на хидравличен стенд и се предоствя гаранция за извършение ремонт.